ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 4 ตั้งอยู่ที่ 104 หมู่ 3 ถนนนิตโย(อุดร-สกล) ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี โทร. 0 4218 0824-6 แฟกซ์ 0 4218 0822-3

อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 4 ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการและลูกจ้างในศาลแรงงานภาค ๔ ร่วมสมัครเป็นจิตอาสา ในโครงการ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เอกสารแนบ