ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 4 ตั้งอยู่ที่ 104 หมู่ 3 ถนนนิตโย(อุดร-สกล) ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี โทร. 0 4218 0824-6 แฟกซ์ 0 4218 0822-3

ศาลแรงงานภาค 4 ร่วมกับศาลยุติธรรมในจังหวัดอุดรธานี จัดพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 4 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561 ณ อาคารศาลแรงงานภาค 4 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ศาลแรงงานภาค 4 ร่วมกับศาลยุติธรรมในจังหวัดอุดรธานี   จัดพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 4  เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561  ณ อาคารศาลแรงงานภาค 4 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี


เอกสารแนบ