ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 4 ตั้งอยู่ที่ 104 หมู่ 3 ถนนนิตโย(อุดร-สกล) ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี โทร. 0 4218 0824-6 แฟกซ์ 0 4218 0822-3

ศาลแรงงานภาค 4 เลี้ยงส่งคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุดรธานี ศาลแขวงอุดรธานี และ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี เนื่องในโอกาสวาระโยกย้ายประจำปี ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมสยามแกรนด์อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ศาลแรงงานภาค 4    เลี้ยงส่งคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุดรธานี ศาลแขวงอุดรธานี  และ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี เนื่องในโอกาสวาระโยกย้ายประจำปี ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมสยามแกรนด์อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี


เอกสารแนบ