ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 4 ตั้งอยู่ที่ 104 หมู่ 3 ถนนนิตโย(อุดร-สกล) ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี โทร. 0 4218 0824-6 แฟกซ์ 0 4218 0822-3

ศาลแรงงานภาค 4 ร่วมกับ ศาลจังหวัดหนองคาย ทำการไกล่เกลี่ยคดีแรงงานโดยระบบการประชุมทางจอภาพ ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท ศาลแรงงานภาค 4 และศาลจังหวัดหนองคาย

ศาลแรงงานภาค 4  ร่วมกับ ศาลจังหวัดหนองคาย  ทำการไกล่เกลี่ยคดีแรงงานโดยระบบการประชุมทางจอภาพ  ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท ศาลแรงงานภาค 4 และศาลจังหวัดหนองคาย


เอกสารแนบ