ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 4 ตั้งอยู่ที่ 104 หมู่ 3 ถนนนิตโย(อุดร-สกล) ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี โทร. 0 4218 0824-6 แฟกซ์ 0 4218 0822-3

ศาลแรงงานภาค 4 ร่วมพิธีถวายเป็นพระราชกุศลและอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 ณ มณฑลพิธีสนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี และท่าน้ำลำห้วยหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
เอกสารแนบ