ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 4 ตั้งอยู่ที่ 104 หมู่ 3 ถนนนิตโย(อุดร-สกล) ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี โทร. 0 4218 0824-6 แฟกซ์ 0 4218 0822-3

อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๔ เป็นประธานเปิดโครงการครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน รุ่นที่ ๒ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
เอกสารแนบ