ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 4 ตั้งอยู่ที่ 104 หมู่ 3 ถนนนิตโย(อุดร-สกล) ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี โทร. 0 4218 0824-6 แฟกซ์ 0 4218 0822-3

ศาลแรงงานภาค ๔ จัดโครงการ เสริมสร้างการบริหารงานคดีระหว่างศาลแรงงานภาค ๔ กับศาลจังหวัด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๐ ? ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศาลจังหวัดชุมแพ ศาลจังหวัดขอนแก่น ศาลจังหวัดพล ศาลจังหวัดมหาสารคาม ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด และศาลจังหวัดกาฬสินธุ์
เอกสารแนบ