หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแรงงานภาค 4
วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปศาลแรงงานภาค4 
ผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
E-mail 
ระบบสืบค้นคำพิพากษา คำสั่งคำร้องและคำวินิจฉัยศาลฏี 
ทำเนียบอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 4  
  
ผู้ดูแลระบบ 

 

ประวัติของศาลแรงงานภาค ๔

ศาลแรงงานภาค ๔ มีพัฒนาการมาจากศาลแรงงานกลาง (อุดรธานี) เนื่องจากปริมาณคดีแรงงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ตลอดจนเขตอำนาจศาลมีพื้นที่ครอบคลุมหลายจังหวัด 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อความเหมาะสมจึงมีการจัดตั้งศาลแรงงานภาค ๔          โดยพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของศาลแรงงานภาค (ฉบับที่๒)
พ.ศ. ๒๕๔๗ และในพระราชกฤษฎีกานี้เอง ได้กำหนดวันเปิดทำการของศาลแรงงานภาค ๔ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด ปีวอก)
ที่ตั้งศาลแรงานภาค ๔ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
ชั้น ๑ และ ๓ 
ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐
๔๒๑๑- ๒๓๒๘ - ๙ โทรสาร ๐ ๔๒๓๔ - ๑๑๐๙

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 2573