หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 4 ตั้งอยู่ที่ 104 หมู่ 3 ถนนนิตโย(อุดร-สกล) ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี โทร. 0 4218 0824-6 แฟกซ์ 0 4218 0822-3ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด
ประกาศ
(ยกเลิก) ประกาศาลแรงงานภาค ๔ เรื่อง การเปิดให้บริการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรับ และเงินกลาง ด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต และ QR Code ผ่านเครื่อง EDC
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2561 การซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 15 กล้อง ตามประกาศ ศาลแรงงานภาค 4 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561
ประกาศศาลแรงงานภาค 4 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการ อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลยุติธรรม และพื้นที่โดยรอบของศาลแรงงานภาค 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศศาลแรงงานภาค 4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการ อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลยุติธรรม และพื้นที่โดยรอบของศาลแรงงานภาค 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศศาลแรงงานภาค 4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลระบบวิศวกรรมอาคารศาลแรงงานภาค 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศคณะอุกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค ๔ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่อบรมภาควิชาการ สอบข้อเขียน สอบปากเปล่า และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค ๔

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 2
210/61
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ ศาลจังหวัดขอนแก่น เวลา 09:30
220/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 10:00