หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 4 ตั้งอยู่ที่ 104 หมู่ 3 ถนนนิตโย(อุดร-สกล) ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี โทร. 0 4218 0824-6 แฟกซ์ 0 4218 0822-3ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด
ประกาศ
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค ๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค ๔
ประกาศศาลแรงงานภาค 4 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดศาลแรงงานภาค 4 และพื้นที่รอบอาคาร และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการฯ อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค 4 เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค 4