หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 4 ตั้งอยู่ที่ 104 หมู่ 3 ถนนนิตโย(อุดร-สกล) ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี โทร. 0 4218 0824-6 แฟกซ์ 0 4218 0822-3


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด
ประกาศ
ประกาศศาลแรงงานภาค 4 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดศาลแรงงานภาค 4 และพื้นที่รอบอาคาร และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการฯ อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 11
131/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ ศาลจังหวัดชุมแพ
156/60
พิจารณา/สืบโจทก์ จำเลย
ห้องพิจารณาที่ ศาลจังหวัดสกลนคร
157/60
พิจารณา/สืบโจทก์ จำเลย
ห้องพิจารณาที่ ศาลจังหวัดสกลนคร
158/60
พิจารณา/สืบโจทก์ จำเลย
ห้องพิจารณาที่ ศาลจังหวัดสกลนคร
159/60
พิจารณา/สืบโจทก์ จำเลย
ห้องพิจารณาที่ ศาลจังหวัดสกลนคร
160/60
พิจารณา/สืบโจทก์ จำเลย
ห้องพิจารณาที่ ศาลจังหวัดสกลนคร
161/60
พิจารณา/สืบโจทก์ จำเลย
ห้องพิจารณาที่ ศาลจังหวัดสกลนคร
162/60
พิจารณา/สืบโจทก์ จำเลย
ห้องพิจารณาที่ ศาลจังหวัดสกลนคร
163/60
พิจารณา/สืบโจทก์ จำเลย
ห้องพิจารณาที่ ศาลจังหวัดสกลนคร
164/60
พิจารณา/สืบโจทก์ จำเลย
ห้องพิจารณาที่ ศาลจังหวัดสกลนคร
165/60
พิจารณา/สืบโจทก์ จำเลย
ห้องพิจารณาที่ ศาลจังหวัดสกลนคร

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)