หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 4 ตั้งอยู่ที่ 104 หมู่ 3 ถนนนิตโย(อุดร-สกล) ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี โทร. 0 4218 0824-6 แฟกซ์ 0 4218 0822-3ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด
ประกาศ
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค ๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค ๔
ประกาศศาลแรงงานภาค 4 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดศาลแรงงานภาค 4 และพื้นที่รอบอาคาร และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการฯ อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 5
214/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศาลจังหวัดขอนแก่น เวลา 9.3
215/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ ศาลแรงงานภาค 4 เวลา 10
63/60
พิจารณาสืบพยานโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ ศาลแรงงานภาค 4 เวลา 9.00 น.
64/60
พิจารณาสืบพยานโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ ศาลแรงงานภาค 4 เวลา 9.00 น.
65/60
พิจารณาสืบพยานโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ ศาลแรงงานภาค 4 เวลา 9.00 น.